Endrede anbefalinger for vaksinasjon av valper

En valp på Østlandet som var rutinemessig vaksinert ved 12 uker, døde nylig av smittsom leverbetennelse. Med bakgrunn i dette og anbefalingene til WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) anbefaler vi nå vaksinasjon av valper både ved 12 og 16 uker.

Utdypende bakgrunnsinformasjon: Valper får det første immunforsvaret sitt via råmelk som de drikker de første timene etter fødsel. Hvis tispa er vaksinert "arver" valpene også denne beskyttelsen. Graden av beskyttelse avhenger da av hvor mye råmelk de får i seg, og dette varierer fra valp til valp. Denne effekten avtar fram mot 8-16 ukers alder. Vaksinerer man en valp som fortsatt har beskyttelse fra moren vil ikke vaksinen ha ønsket effekt. Vaksinerer man for sent vil valpen gå uten beskyttelse frem til den er vaksinert. Tidligere har man anbefalt en vaksine rundt 12 uker da det har gitt god nok beskyttelse til de aller fleste. Det viser seg imidlertid at noen valper fortsatt har beskyttelse fra moren og dermed ikke oppnår effekt av vaksinen. For å fange opp disse bør hundene også vaksineres ved 16 ukers alder. Dette har vært anbefalt i WSAVA en god stund, men pga smittepresset i Norge har det tidligere ikke vært vanlig praksis. Eksempelet på Østlandet har gjort at disse anbefalingene nå endres.

Hva betyr dette for deg som hundeeier: Har du hund som ikke er vaksinert anbefaler vi at du gjør dette.

Har du hund som er vaksinert etter 16 ukers alder trenger du ikke foreta deg noe så lenge vaksine fortsatt er gyldig (sjekk vaksinasjonskortet).

Har du valp under 1 år anbefaler vi at du får den revaksinert. Er den ikke 16 uker enda anbefaler vi vaksine ved 12 og 16 ukers alder.

Informasjon før operasjoner/tannbehandlinger

Før dyr skal i anestesi skal de faste 12 timer. Husk derfor å sette vekk maten kvelden før. OBS: Kaniner og gnagere skal ikke fastes! Dersom dyret har sykdommer som gjør at den skal ha regelmessig foring, avtal med veterinæren om den skal fastes eller ikke. Gi medisiner som vanlig dersom de broker dette. Dyret skal hele tiden ha tilgang til vann. Dyrene leveres som oftest om morgenen dersom annet ikke er avtalt. Før operasjonen blir dyret undersøkt og klargjort. Under og etter operasjonen blir dyret overvåket, får mat, stell og nødvendig smertebehandling. Henting avtales ved levering. Dette skjer som oftest på ettermiddagen. Når du henter dyret vil du få skriftilig informasjon om hva du skal passe på og gi av medisiner.

Avbestillinger samme dag eller manglende oppmøte til operasjoner/tannbehandlinger blir belastet 469kr.

Forsikring av dyr

Behandling hos veterinær kan i mange tilfeller være kostbart. Det same gjelder dersom dyret ditt dør og man ønsker å kjøpe seg et nytt. Det kan derfor være lurt å tegne en veterinærforsikring på dyret ditt. Dette er en forsikring som dekker uforutsette veterinærutgifter samt kostnader dersom dyret dør, blir stjålet eller må avlives. De aller fleste forsikringsselskap tilbyr dette i tillegg til Agria som er et forsikringsselskap som kun forsikrer dyr.

Utenlandsferie med hund og katt

Som dyreeier er man selv ansvarlig for å overholde reglene som gjelder når man reiser med dyr. På Mattilsynets sine hjemmesider er det en enkel og nyttig "kalkulator" som forteller deg hvilke regler som gjelder avhengig av type dyr og hvilket land man reiser til. Link finner du her: Veileder: Slik reiser du med kjæledyrene dine. I hovedtrekk går reglene som oftest ut på å ha gyldig rabiesvaksine, dyret må være ID-merket, ha pass og ormekur før de kommer inn til Norge igjen.

Snakk gjerne med veterinæren for å få andre råd som er nyttige i forbindelse med utenlandsreiser. Dette er råd for å beskytte dyret ditt mot mange sykdommer vi ikke har i Norge, men som er vanligere i utlandet.