Informasjon før operasjoner/tannbehandlinger

Før dyr skal i anestesi skal de faste 3 timer. Husk derfor å sette vekk maten kvelden før. OBS: Kaniner og gnagere skal ikke fastes! Dersom dyret har sykdommer som gjør at den skal ha regelmessig foring, avtal med veterinæren om den skal fastes eller ikke. Gi medisiner som vanlig dersom de bruker dette. Dyret skal hele tiden ha tilgang til vann. Dyrene leveres som oftest om morgenen dersom annet ikke er avtalt. Før operasjonen blir dyret undersøkt og klargjort. Under og etter operasjonen blir dyret overvåket, får nødvendig smertebehandling og stell, og eventuelt mat. Henting avtales ved levering. Som oftest ringer vi når dyret er klart for hjemsendelse. Når du henter dyret vil du få skriftlig informasjon om hva du skal passe på og gi av medisiner.

Avbestillinger samme dag eller manglende oppmøte til operasjoner/tannbehandlinger blir belastet 1000 kr.

Forsikring av dyr

Behandling hos veterinær kan i mange tilfeller være kostbart. Det same gjelder dersom dyret ditt dør og man ønsker å kjøpe seg et nytt. Det kan derfor være lurt å tegne en veterinærforsikring på dyret ditt. Dette er en forsikring som dekker uforutsette veterinærutgifter samt kostnader dersom dyret dør, blir stjålet eller må avlives. De aller fleste forsikringsselskap tilbyr dette i tillegg til Agria som er et forsikringsselskap som kun forsikrer dyr.

Utenlandsferie med hund og katt

Som dyreeier er man selv ansvarlig for å overholde reglene som gjelder når man reiser med dyr. På Mattilsynets sine hjemmesider er det en enkel og nyttig "kalkulator" som forteller deg hvilke regler som gjelder avhengig av type dyr og hvilket land man reiser til. Link finner du her: Veileder: Slik reiser du med kjæledyrene dine. I hovedtrekk går reglene som oftest ut på å ha gyldig rabiesvaksine, dyret må være ID-merket, ha pass og ormekur før de kommer inn til Norge igjen.

Snakk gjerne med veterinæren for å få andre råd som er nyttige i forbindelse med utenlandsreiser. Dette er råd for å beskytte dyret ditt mot mange sykdommer vi ikke har i Norge, men som er vanligere i utlandet.